Priser

(Priser er fra januar 2022 til dags dato med forbehold om skrivefeil og prisendringer. Alle priser er inkl 25% mva)

Her er et utvalg av våre priser på noen standard behandlinger. Vi kan ikke gi fast pris på alle typer behandlinger da dette er avhengig av omfanget av sykdommen/skaden, dyrets art, vekt og generell helsetilstand. Priser merket med * tilsvarer en ca pris basert på skadens omfang som da vil gjenspeile seg i tidsbruken av behandlingen. Operasjonsprisene inkluderer narkose med overvåkning og smertebehandling.

 • Undersøkelse enkel (inntil 15 min, hund eller katt): fra kr 1027

  Evt medisinering/ekstra forbruksmaterial kommer i tillegg

 • Vaksine hund basis inkl helsekontroll kr 728
 • Vaksine katt basis inkl helsekontroll kr 665
 • Rabies vaksine hund inkl helseundersøkelse kr 733
 • Id-merking chip alene kr 1032
 • Id-merking chip i tillegg til annen behandling kr 788
 • Pass til hund/katt kr 548
 • Pass kull kr 251 pr. pass
 • Øyelysing kr 1200
 • Gonioskopi kr 1200
 • Kastrering hannkatt kr 1115

  Vaksine og id merking sammen med kastrering totalt: kr 2306

 • Kastrering hunnkatt ikke drektig kr 2171

  Vaksine og id merking sammen med kastrering totalt: kr 3362

 • Tannrens og munnhuleundersøkelse hund fra kr 2711*

  Prisen avhengig av omfang*

 • Tannrens og munnhuleundersøkelse katt fra kr 1725*

  Prisen avhengig av omfang*

 • Tannrøntgenbilder Første bilde kr 243, deretter kr 158
 • Rotfylling hjørnetann hund fra kr 15 000
 • Rotfylling hjørnetann katt kr 6500
 • Cystebehandling i kjeve fra kr 8000
 • Partiell pulpektomi hjørnetann hund fra kr 6000
 • HD røntgen hund inntil 10 kg kr 1700
 • HD røntgen fra 10-35 kg kr 2098
 • HD røntgen over 35 kg kr 2222
 • AD røntgen sammen med HD kr 1000
 • AD røntgen alene kr 1772
 • Patella undersøkelse kr 638
 • Patella undersøkelse sammen med annen behandling kr 581

Kullpriser

 • Vaksine parvo per valp inkl helseattest kr 544
 • Vaksine kattunger per kattunge inkl helseattest kr 465
 • Id-merking kull inkl registrering pr. valp/kattunge kr 641