Grue Dyreklinikk

Behandling mot Revens lille Bendelorm

Våre åpningstider:

 

Mandag 9.00-18.00

Tirsdag-fredag 09.00-15.00

 

Vi har kun timebestilling

Tlf: 62 94 49 20

Hva er Revens lille bendelorm?
Revens lille bendelorm, eller revens dvergbendelmark (Echinococcus multilocularis), er en liten (få mm lang) bendelmark som primært finnes i tarmen hos rev (rødrev, polarrev). Den kan også etablere seg i tarmen hos andre rovdyr som hund, katt, ulv og mårhund. Smitta rovdyr skiller ut store mengder parasittegg i avføringen. Mennesker kan smittes, enten ved direkte kontakt med hund og katt eller ved inntak av for eksempel sopp og bær fra områder der parasitten finnes.

Denne parasitten er påvist i Sverige men finnes foreløpig ikke på det norske fastlandet. Den er ikke farlig for hunden/katten men kan være livstruende for mennesker som blir smittet, derfor ønsker vi ikke å få denne bendelormen til Norge.

Mennesker som smittes kan i verste fall utvikle svært alvorlig og livstruende sykdom. Dersom mennesker smittes med egg fra rovdyravføring kan det oppstå svulstaktige masser av parasittblærer i indre organer, spesielt i leveren. Dette er en prosess som tar lang tid, og det går normalt flere år før det opptrer symptomer på sjukdom. Tilstanden er da svært alvorlig.

 

Etter 1. mai 2013 vil det ikke lenger være mulig å dokumentere ormkurbehandling ved bruk av egenærklæringsskjema ved reise med hund mellom Sverige og Norge. Kravet til behandling av katter i forbindelse med grensepassering faller bort fra samme dato.

 

Nye regler for behandling—gjelder f.o.m. 1. januar 2017
Alle hunder som skal krysse grensen mellom Sverige og Norge må ha eget pass, være ID merket og behandles mot Revens lille bendelorm. Behandlingen må foretas hos veterinær og veterinæren skal attestere for at ormkuren er gitt og hvilken ormkur som er brukt i hundens pass.

 

 

Behandlingen kan foretas på følgende måter:

For de som reiser sjelden men blir lengre enn 24 timer i Sverige
Hunden må behandles mellom 24 og 120 timer (1-5 døgn)
før innreise til Norge. Behandlingen kan foretas i Sverige.En dagstur/«Harry tur»  er dermed ikke mulig lengre så sant hunden ikke blir behandlet hver 28.dag.

 

 

For de som reiser ofte til Sverige:
Hunden må behandles to ganger (*) i Norge med maksimum 28 dagers mellomrom
før første innreise til Norge. Deretter skal hunden behandles minst hver 28. dag. Denne behandlingen kan foretas i Sverige eller i Norge . Dersom du ikke lenger skal reise så ofte så du vil avslutte dette behandlingsregimet må den siste behandlingen skje i Norge.

 

(*) Det er ingen krav om minimumsintervall mellom disse to behandlingene. Man kan utføre behandlingene i forbindelse med to enkeltturer til utlandet. Da må hunden behandles 24-120 timer før hver av disse innreisene til Norge. Dersom det har gått mindre enn 28 dager mellom disse behandlingene, er man etter disse behandlingene inne i et ”28 dagers behandlingsopplegg”. Hunden kan nå reise fritt så lenge behandlingsopplegget opprettholdes.

 

 

F.o.m. 1. mai 2013 vil alle typer ormkurer igjen være reseptbelagte i Norge.  Dersom du kjøper ormtabletter i Sverige, hvor de fåes uten resept, er det viktig å kjøpe et slag som inneholder stoffet Praziquantel, som er det stoffet som tar livet av  denne bendelmarken.

 

Å plukke opp etter hunden er alltid en god skikk! Vi anbefaler å plukke opp og kaste avføringen siden eggene følger med avføringen ut og kan klekkes i naturen.

 

Hva skal du gjøre når dyr reiser fra andre EU/EØS-land via Sverige til Norge?
Fra de fleste andre EU/EØS-land gjelder fortsatt krav om behandling av alle hunder og katter 2 ganger, en gang i løpet av de siste 10 dagene før innførsel, og andre gang innen 7 dager etter innførsel. Disse behandlingene skal som vanlig attesteres av veterinær.

Personer som kommer til Norge fra andre EU/EØS-land via Sverige med hund og katt skal derfor behandle dyrene på nytt innen 7 dager etter ankomst til Norge. Dersom oppholdet i Sverige gjør at du ikke får behandlet hunden/katten i Norge før 17 dager etter første behandling, må dyret behandles i løpet av de siste 24-120 timer før innførsel til Norge.

 

Se www.mattilsynet.no for mer informasjon.